Orsez Sınai ve Tıbbi Gazlar

 
Sınai ve Tıbbi Gazlar
 
 
ARGON
SEMBOL: Ar
MOLEKÜL AĞIRLIĞI: 40 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: - 186° C
Asal bir gaz olan argon veya Ar, dünya atmosferinin % 0,93’ ünü oluşturur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan argonun hiç bir kimyasal bileşimi yoktur.

KULLANIM ALANLARI
» Alüminyum üretimi, inört atmosfer oluşturmak için.
» Yarı iletken üretimi, inört atmosfer oluşturmak ve ısı iletimi sağlamak için.
» Floresan ampül üretimi, dolgu gazı olarak.
» Metal eşya imalatı, kaynak işleminde koruyucu atmosfer oluşturmak için.
» Çelik üretimi, kaliteli üretim için.

NASIL ÜRETİLİR ?
Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolunda sıvılaşmış havayı farklı kaynama noktaları esasına göre komponetlerine ayırarak.
ASETİLEN
SEMBOL: C2H2

MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 26 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: - 84° C
Asetilen veya C2H2 renksiz, çok yanıcı bir gazdır.

KULLANIM ALANLARI
» Optik spektrometrede enstrüman gazı olarak
» Oksiyakıt (oksi asetilen) kaynağında, yanıcı gaz olarak.

NASIL ÜRETİLİR ?
Kalsiyum karbür (karpit)’ ün su ile reaksiyonunda açığa çıkar.

 
   
AZOT
SEMBOL: N
MOLEKÜL AĞIRLIĞI: 14 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: -196° C

Dünya atmosferinin %78’ ini oluşturur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan azot yanıcı değildir. İnört özelliği nedeniyle bir çok uygulamada kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda bazı reaktif metallerle, ayrıca oksijen ve hidrojen gazları ile bileşir.

KULLANIM ALANLARI
» Kimyasal üretimi ve kimyasalların korunması, inört atmosfer oluşturmak için
» Gıdaların paketlenmesi, inört ( koruyucu atmosfer ) oluşturmak için.
» Elektronik üretimi, inört atmosfer oluşturmak için
» Metal üretimi ve ısıl işlem, inört atmosfer oluşturmak için.
» Sağlık hizmetleri, biyolojik örneklerin dondurulması

NASIL ÜRETİLİR?
Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolonunda sıvılaşmış havayı, farklı kaynama noktaları esasına göre komponetlerine ayırarak.
Mambran tip tesislerde, havanın içindeki azotun gaz olarak ayrıştırılması ile.
KARBON DİOKSİT
SEMBOL: CO2
MOLEKÜL AĞIRLIĞI: 44 gr / mol
KAYNAMA NOKRASI: - 78,5° C

Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan ve kolayca sıvılaşabilen bir gazdır. Yaşam döngüsünün içinde önemli bir yeri vardır; insanlar ve hayvanlar solukları ile CO2 verir, bitkiler bu CO2 yi solur, oksijeni verir. Oksijeni insanlar ve hayvanlar solur.
Kaynama noktasında süblimleşir, yani katı halden direkt gaz fazına geçer. Karbon dioksitin katı haline kuru buz (İngilizce, dry ice) denir.

KULLANIM ALANLARI
» Gazlı içecek üretimi, karbonatlama
» Gıda üretimi, soğutma, dondurma, paketlemede koruyucu gaz. Daha fazla bilgi için Gıda Gazları.
» Atık su işleme, alkali atık suların nötralizasyonu
» Metal eşya imalatı, kaynak işleminde koruyucu gaz oluşturmak için.
» Bitki yetiştirme, sera atmosferinin zenginleştirilmesi
» Kağıt ve kağıt hamuru üretimi
» PCC (Perisipe kalsiyum karbonat) üretimi
» Ekstraksiyon, cafeinsiz kahve üretimi
» Yangınla mücadele, karbon dioksitli yangın söndürme tüpleri

NASIL ÜRETİLİR?
Zengin karbon dioksit içeren doğal kuyular üretim kaynağı olarak kullanılır.
Başka bir üretimin yan ürünü olarak ortaya çıkan karbon dioksit üretim kaynağı olarak kullanılır.
Yakıt yakarak elde edilen karbon dioksit üretim kaynağı olarak kullanılır.
 
   
OKSİJEN
SEMBOL: O
MOLEKÜL AĞIRLIĞI: 16 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: - 183° C

Dünya atmosferinin %21’ ini oluşturan oksijen veya O2, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Oksijen yaşamı destekler ve yanmayı mümkün kılar. Dünyamızda bulunan en bol elementtir. Okyanusların % 85’ i, kayaların ve minerallerin %46’sı, insan vücudunun % 60’ ı oksijendir.
Oksijen yanıcı değildir, yanmayı mümkün kılar. Havada yanabilen tüm materyallerin daha hızlı yanmasına neden olur. Yanmayı hızlandırma özelliği nedeniyle bir çok endüstriyel uygulamada kullanılır.

KULLANIM ALANLARI
» Cam üretimi
» Kimyasalların üretimi
» Çelik üretimi
» Metallerin üretimi ve metal eşya imalatı.
» Sağlık hizmetleri
» Kağıt ve kağıt hamuru üretimi
» Su hazırlama ve atık su arıtma

NASIL ÜRETİLİR ?
Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolonunda sıvılaşmış havayı, farklı kaynama noktaları esasına göre, komponetlerine ayırarak.
PSA ( Pressure Swing Adsorbtion ) tesislerinde, havanın içindeki azotu adsorbent vasıtası ile uzaklaştırmak suretiyle.
KARIŞIM GAZLAR
Karışım gazları saf gazların karıştırılması ile hazırlanmaktadır.
Önceden karıştırılmış karışım gazları analitik sertifikasyonunu yapmaktadır.
Yerinde hazırlanan karışım gazları ise yüksek hassaslıktaki özel gaz karıştırıcı (mixer) ekipmanlar ile hazırlanarak sürekli olarak kullanıcıya ikmal edilmektedir.
Uygulamanızın ihtiyaç duyduğu yüksek kalitedeki karışım gazların tespitinde Satış ve Teknik Destek ekipleri size yardımcı olacaktır.

KARIŞIM GAZLAR
MIG / MAG kaynağı koruyucu gaz karışımları.

TIG kaynağı koruyucu gaz karışımları.

Lazer Rezanatör gazları.

Plazma kaynağı koruyucu gazları.

Plazma kesme gazları.

Isıl işlem gazları.

Gıda paketlemesi için koruyucu gaz karışımları.

Kalibrasyon gaz karışımları.
   

 

İletişim

ADRES : Sanayi Sitesi 13. Ada No:25 Karacabey / BURSA
TELEFON : (0-224) 671 82 04
FAKS : (0-224) 671 80 49
E-POSTA : info@sozeridemircelik.com